مرکز خدمات شهروندی ایرانیان

+61 2 9002 5512

ثبت درخواست تعویض و عکسدار نمودن شناسنامه برای افراد دارای شناسنامه

اگر در حال حاضر دارای شناسنامه هستید، با استناد به یکی از دلایل ذیل می توانید درخواست شناسنامه جدید نمایید: 

 • عکسدار کردن شناسنامه برای افراد بالای ۱۵ سال
 • مستعمل بودن شناسنامه
 • تعویض شناسنامه ای که پیش از سال ۱۳۵۷ صادر شده است
 • تعویض شناسنامه ای که بیش از ۱۵ سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد
 • تغییرات در مشخصات سجلی شناسنامه
 • حذف ازدواج و طلاق بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال ایران

لطفاً مدارک ذیل را به هنگام حضور در دفتر خدمات شهروندی ایرانیان جهت ثبت درخواست و تکمیل فرمهای مربوطه به همراه داشته باشند:

 • درصورت ثبت ازدواج یا طلاق درشناسنامه، کپی ۵ صفحه اول سند ازدواج یا طلاق ایرانی به همراه کپی شناسنامه همسر و فرزندان الزامی است
 • مدرک اقامتی معتبر استرالیا اطلاعات بیشتر

فرم های مورد نیاز

 • فرم تایید عکس و امضا ( تایید توسط نوتاری پابلیک)
 • پرسشنامه تعویض شناسنامه
 • پرسشنامه متقاضیان دریافت خدمات سجلی از اسناد سجلی راکد ( برای شناسنامه نمونه قدیم و قبل از سال ۱۳۵۷)
 • فرم درخواست ارسال شناسنامه جدید با پست

ثبت درخواست شناسنامه برای افراد با شناسنامه مفقوده (المثنی)

در صورتیکه شناسنامه شما به هر دلیلی مفقود شده است و در نظر دارید برای شناسنامه جدید اقدام کنید لطفاً مدارک ذیل را به هنگام حضور در دفتر خدمات شهروندی ایرانیان به همراه داشته باشند:  

 • ارائه کپی دو مدرک معتبر عکس دار ایرانی اطلاعات بیشتر
 • درصورت ثبت ازدواج یا طلاق درشناسنامه، کپی ۵ صفحه اول سند ازدواج یا طلاق ایرانی به همراه کپی شناسنامه همسر و فرزندان الزامی است
 • مدرک اقامتی معتبر استرالیا اطلاعات بیشتر

فرم های مورد نیاز

 • پرسشنامه تعویض شناسنامه
 • پرسشنامه متقاضیان دریافت خدمات سجلی از اسناد سجلی راکد (برای شناسنامه نمونه قدیم و قبل از سال ۱۳۵۷)
 • فرم تایید عکس و امضا ( تایید توسط نوتاری پابلیک)
 • تکمیل فرم درخواست ارسال شناسنامه جدید با پست

ثبت درخواست صدور شناسنامه برای افراد زیر ۱۵ سال

برای فرزندانی که از پدر ایرانی در استرالیا بدنیا آمده اند شناسنامه ایرانی صادر خواهد شد. لطفاً مدارک ذیل را به هنگام حضور در دفتر خدمات شهروندی ایرانیان به همراه داشته باشند:  

 • دریافت کد رهگیری
 • اصل شناسنامه پدر و مادر (جهت درج نام فرزند)
 • کپی کارت ملی پدر و مادر
 • کپی مدرک امضا دار پدر و مادر مورد تایید JP اطلاعات بیشتر

فرم های مورد نیاز

 • فرم درخواست صدور شناسنامه
 • فرم اقرارنامه رابطه زوجیت (در صورت عدم ثبت ازدواج پدر و مادر). حضور پدر و مادر در نمایندگی ایران ضروری است و ۸۴ دلار اضافی نیاز به پرداخت است که مجموعاً ۱۴۰ دلار هزینه خواهد شد. توجه: مردان دارای همسر خارجی که ازدواج ایرانی آنها در شناسنامه ثبت نشده است نیازی به تکمیل فرم اقرارنامه رابطه زوجیت ندارند و فقط نام مادر را در فرم درخواست نوشته و سایر اطلاعات خواسته شده را خالی بگذارند.

ثبت درخواست صدور شناسنامه برای افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال

برای کلیه افرادی که دارای پدر ایرانی بوده و در خارج از کشور متولد شده اند می توان براساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی شناسنامه ایرانی درخواست نمود. لطفاً مدارک ذیل را به هنگام حضور در دفتر خدمات شهروندی ایرانیان به همراه داشته باشند:  

 • دریافت کد رهگیری
 • اصل شناسنامه پدر و مادر (جهت درج نام فرزند)
 • شش قطعه عکس رنگی جدید فرزند مشخصات عکس
 • دو برگ کارت انگشت نگاری صادره توسط پلیس محل اقامت متقاضی

فرم های مورد نیاز

 • فرم درخواست صدور شناسنامه برای افراد ۱۸ - ۱۵ سال
 • فرم درخواست صدور شناسنامه
 • فرم اقرارنامه رابطه زوجیت (در صورت عدم ثبت ازدواج پدر و مادر). حضور پدر و مادر در نمایندگی ایران ضروری است و ۸۴ دلار اضافی نیاز به پرداخت است که مجموعاً ۱۴۰ دلار هزینه خواهد شد. توجه: مردان دارای همسر خارجی که ازدواج ایرانی آنها در شناسنامه ثبت نشده است نیازی به تکمیل فرم اقرارنامه رابطه زوجیت ندارند و فقط نام مادر را در فرم درخواست نوشته و سایر اطلاعات خواسته شده را خالی بگذارند.

ثبت درخواست صدور شناسنامه برای افراد بالای ۱۸ سال

برای کلیه افرادی که دارای پدر ایرانی بوده و در خارج از کشور متولد شده اند می توان براساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی شناسنامه ایرانی درخواست نمود. لطفاً مدارک ذیل را به هنگام حضور در دفتر خدمات شهروندی ایرانیان به همراه داشته باشند:  

 • اصل شناسنامه پدر و مادر
 • شش قطعه عکس رنگی جدید فرزند مشخصات عکس
 • دو برگ کارت انگشت نگاری صادره توسط پلیس محل اقامت متقاضی

فرم های مورد نیاز

 • فرم درخواست صدور شناسنامه
 • اقرارنامه مربوط به متقاضی فاقد شناسنامه
 • پرسشنامه مخصوص افراد مدعی تابعیت ایران فاقد شناسنامه

ثبت درخواست تغییر نام

طبق قانون ثبت احوال کشور، تغییر نام و نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور انجام خواهد شد لطفاً مدارک ذیل را به هنگام حضور در دفتر خدمات شهروندی ایرانیان به همراه داشته باشند:  

 • ارائه اصل شناسنامه جدید متقاضی و بهمراه دو کپی از تمامی صفحات
 • دو قطعه عکس رنگی جدید مشخصات عکس
 • مدرک اقامتی معتبر استرالیا اطلاعات بیشتر
 • دو برگ کارت انگشت نگاری صادره توسط پلیس محل اقامت متقاضی

فرم های مورد نیاز

 • فرم درخواست تغییر نام
 • برگ امضاء شده درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال
 • برگ صورت مجلس تصمیم هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال که باید درخواست کننده فقط محل امضاء گیرنده را امضاء کرده باشد.

ثبت درخواست تغییر نام خانوادگی

لطفاً مدارک ذیل را به هنگام حضور در دفتر خدمات شهروندی ایرانیان به همراه داشته باشند:  

 • ارائه اصل شناسنامه جدید متقاضی و بهمراه دو کپی از تمامی صفحات
 • دو قطعه عکس رنگی جدید مشخصات عکس
 • مدرک اقامتی معتبر استرالیا. اطلاعات بیشتر
 • اجازه نامه شوهر و اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه شوهر و سند ازدواج ( برای بانوانی که می خواهند از نام خانوادگی همسر خود استفاده نمایند)

فرم های مورد نیاز

 • فرم درخواست تغییر نام خانوادگی
 • ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی یا نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور توسط پدر یا جد پدری برای فرزندان بالای ۱۸ سال که بخواهند از نام خانوادگی هر یک از آنها استفاده نمایند .
 • اجازه نامه شوهر ( برای بانوانی که می خواهند از نام خانوادگی همسر خود استفاده نمایند).

راهنمای مراحل انجام کار

گام اول

تعیین وقت مشاوره

 امور مربوط به تکمیل فرم ها،  ثبت و ارسال درخواست شناسنامه نیاز به تعیین وقت مشاوره و مراجعه حضوری به دفتر ما در پاراماتا دارد. به طور معمول هر جلسه مشاوره حداقل یکساعت و حداکثر یکساعت و نیم به طول می انجامد.

حتما نیاز است تا متقاضی برای مراجعه حضوری از قبل نوبت بگیرد. برای این کار لطفاً با شماره تلفن ۵۵۱۲ ۹۰۰۲ ۰۲ تماس بگیرید. درخواست وقت مشاوره از طریق ای میل هم امکان پذیر است که می توانید از طریق آدرس ای میل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید درخواست وقت مشاوره کنید.

لطفاْ در زمان تعیین شده در جلسه حضور یابید. در اکثر موارد چنانچه بیش از ۱۰ دقیقه تاخیر داشته باشید ما مجبور هستیم برای رعایت وقت دیگران، نوبت دیگری برای شما در نظر بگیریم.

تمامی تلاش ما این است که تمامی کارهای مربوط به ثبت درخواست امور مربوط به شناسنامه شما در یک جلسه انجام شود.

گام دوم

جمع آوری مدارک

لطفاْ مدارک مورد نیازی را که در بخش مرتبط به شما در این صفحه فهرست شده است جمع آوری کنید و حتماً اصل مدارک را به هنگام مراجعه حضوری به همراه خود بیاورید.

لطفآً در صورت کسری مدارک مورد نیاز، حتماً قبل از حضور در دفتر با ما تماس بگیرید تا راهنمایی های لازم ارائه شود.

گام سوم

دریافت کد رهگیری

ما در جلسه حضوری تمامی راهنمایی ها و مشاوره های لازم را در خصوص  ثبت نام شما در سامانه میخک چنانچه لازم باشد ارائه می دهیم و از جانب شما، تمامی مراحل از پیش تعریف شده را در خصوص درخواست شناسنامه جدید به اتمام می رسانیم و فرم ها را تکمیل می کنیم.

گام چهارم

پرداخت هزینه های مربوط به شناسنامه

بسته به نوع خدماتی که انتخاب می کنید، ما می توانیم هزینه های مربوط به امور شناسنامه را از جانب شما پرداخت نماییم و رسید مربوطه را به همراه مدارک دیگر ارسال داریم.

گام آخر

ارسال پستی مدارک

تمامی تلاش ما این است که تمامی کارهای شما در یک جلسه حداکثر یکساعت و نیمه انجام شود و به طور معمول ما تمامی کارها را در زمان حضور شما در دفتر انجام می دهیم و در نهایت مدارک پست می شود.

کد رهگیری بسته پستی به شما داده می شود و در نهایت شناسنامه به آدرس منزل شما به طور مستقیم پست خواهد شد.

جدول هزینه های دولتی مربوط به شناسنامه

مبلغشرح خدمات
۳۴ + ۳۴ دلار
صدور شناسنامه تا ۱۵ روز بعد از تولد + هزینه وکالت
۶۰ + ۳۴ دلار
صدور شناسنامه از ۱۶ روز تا شش ماه بعد از تولد + هزینه وکالت
۸۵ + ۳۴ دلار
صدور شناسنامه از شش ماه بعد از تولد + وکالت
۵۱ دلار
تعویض شناسنامه
۷۶ دلار
صدور نخستین شناسنامه المثنی
۱۵۳ دلار
صدور دومین شناسنامه المثنی
۲۵۵ دلار
صدور شناسنامه المثنی برای بار سوم و بعد از آن
۸۵ دلار
تغییر نام و یا نام خانوادگی
۵۱ دلار
حل اختلاف سند سجلی
۱۷ دلار
الصاق عکس
۳۴ دلار
صدور گواهی تجرد

سئوالات متداول درباره درخواست شناسنامه ایرانی

مطالب این بخش صرفاً جهت اطلاع رسانی است و اطلاعات ذیل از وب سایت های مرجع در پاسخ به سوالات متداول استخراج شده است. توصیه می شود برای کسب اطلاعات دقیق به طور مستقیم به وب سایت های مرجع مراجعه فرمایید.

 • عکس شناسنامه باید چه اندازه ای باشد؟

  عکس شناسنامه باید داری مشخصات ذیل باشد:

  • عرض : از ۳۵ تا ۴۵ میلیمتر
  • طول : از ۴۵ تا ۵۰ میلیمتر
  • ﮔﺮدی ﺻﻮرت در وﺳﻂ و ﺑﺎﻻی ﻋﮑﺲ و ﻋﺮض ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﮑﺲ دﯾﺪه ﺷﻮد
  • زﻣﯿﻨﻪ ﻋﮑﺲ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺪون رﻧﮓ
  • عکس ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ و ﺑﺪون ﺳﺎﯾﻪ و ﺑﺪون اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر
  • بدون ﮐﻼه و ﻋﯿﻨﮏ و زﯾﻮر آﻻت
  • ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ
  • ﻋﮑﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ
  • ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ( ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ و ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ) در ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از عکس ها نوشته شود.

   نمونه عکس مورد قبول

 • گذرنامه من اعتبارش تمام شده است، آیا برای تعویض شناسنامه ام می توانم مدرک دیگری ارائه دهم ؟

  درصورت نداشتن گذرنامه معتبرایرانی، ارائه یکی از مدارک عکسدار معتبر خارجی مانند گذرنامه استرالیایی،کارت اقامت، گواهینامه رانندگی ویا کارت دانش آموزی یا دانشجویی الزامی است.

  درصورت تغییر نام ونام خانوادگی در مدرک عکسدار خارجی، ارسال کپی گواهی تغییر نام و نام خانوادگی (CHANGE OF NAME CERTIFICATE) الزامی است.

  توصیه می شود که برای تجدید گذرنامه جدید نیز بطور همزمان با امور مربوط به شناسنامه خود اقدام کنید.

 • برای درخواست شناسنامه المثنی از من خواسته شده که کپی دو مدرک معتبر عکس دار ایرانی را ارسال کنم، چه مدارکی مورد قبول است؟

  دو مدرک از مدارک ایرانی که در ذیل می آید مورد قبول است:

  • گذرنامه
  • گواهینامه رانندگی
  • کارت پایان خدمت یا معافیت
  • مدرک تحصیلی
  • کارت شناسائی
  • کارت ملی
  • شناسنامه جدید پدر، مادر، همسر و یا فرزندان
 • چه مدارکی برای مدرک امضا دار پدر و مادرم برای صدور شناسنامه مورد قبول است؟

  گذرنامه ایرانی یا گذرنامه استرالیایی یا گواهینامه استرالیا که امضای آنها توسط JP تایید شده باشد.

  امضاء تایید شده توسط JP و امضا روی فرم درخواست شناسنامه باید یکی باشد.

 • پدر و مادر من نامشان را در گواهی تولد استرالیایی عوض کرده اند ، من چه مدرکی را باید برای صدور شناسنامه ارائه بدهم؟

  درصورت تغییر نام ونام خانوادگی والدین درگواهی ولادت استرالیایی،ارسال تصویر گواهی تغییر نام و نام خانوادگی (CHANGE OF NAME CERTIFICATE) الزامی است.
 • آیا برای نام فرزندم باید از سازمان ثبت احوال تاییدیه بگیرم؟

  طبق ماده بیست قانون ثبت احوال کشور مصوب سال ۱۳۵۵ ، انتخاب نام با اعلام کننده (پدر ومادر) است. اما بعضی از نامها بدلیل عدم تناسب نام با جنس نوزاد یا دارا بودن معنی غیرقابل قبول تلقی شده و در قوانین ایران غیرمجاز اعلام گردیده است. از اینرو سازمان ثبت احوال فهرستی از نامهای مجاز و غیرمجاز را تهیه نموده است. چنانچه نامی که هموطنان برای فرزندشان انتخاب نموده اند از نامهای معروف و متداول نیست، می توانند با مراجعه به این فهرست از مجاز یا غیرمجاز بودن نام مورد نظر خود مطلع شوند.

  چنانچه نام انتخاب شده برای فرزند غیر مجاز باشد و برای وی گواهی ولادت استرالیایی نیز صادر شده باشد، والدین میتوانند با انتخاب یک نام مجاز و نوشتن عبارت " درخواست صدور شناسنامه برای فرزندم با نام ......... دارم " درپشت برگ گواهی ولادت استرالیایی و امضا آن تقاضای صدور شناسنامه بنمایند.

  توجه: اقلیتهای دینی(ادیان رسمی مندرج در قانون اساسی) میتوانند مطابق فرهنگ و آیین خود، نام مورد نظر را انتخاب نمایند.

   

 • من فرزندم در خارج از استرالیا متولد شده است ، آیا اصل گواهی تولد وی مورد قبول است ؟

  درصورتیکه فرزند خارج از استرالیا متولد شده باشد، لازم است اصل گواهی ولادت به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تولد رسیده باشد.

 • منظورتان از ارائه مدرک اقامتی معتبر استرالیا چیست؟

  ارائه هر گونه مدرکی که دال بر اقامت شما دراسترالیا باشد، این مدارک شامل پاسپورت استرالیایی یا گواهی شهروندی استرالیا یا نامه ویزای دائم یا موقت شما یا تراول داکیومنت در استرالیاست.

  در صورتی که دارای یکی از این مدارک نیستید و یا مدرک دیگری دارید با ما تماس بگیرید.

شماره تلفن جهت تعیین وقت مراجعه حضوری

ما به اندازه یک تماس تلفنی در سیدنی فاصله داریم،
وه چه نزدیک! وه چه دور!

سئوالات متداول درباره دفتر خدمات شهروندی

 • سامانه میخک چیست؟

  کلمه میخک برگرفته از حروف اول عبارت " مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی" است.

  سامانه میخک بستری برای ارائه کلیه خدمات کنسولی به ایرانیان در حوزه های گوناگون شامل امور گذرنامه، امور سجلی، امور اجتماعی، تنظیم وکالتنامه، تایید اسناد و غیره فراهم می آورد که مراحل آن با تشکیل پرونده الکترونیک آغاز و با تکمیل فرمهای خدمات مورد نیاز و بارگذاری تصویر اسناد مربوطه و ارسال آن برای نمایندگی مورد نظر انجام می گردد.

  در نهایت نمایندگی مربوطه پرونده ارسالی فرد را بررسی می کند و در خصوص پذیرش و یا رد ابتدائی درخواست، تصمیم گیری نهایی را به اجرا می گذارد.

  برای ورود به سامانه میخک می توانید به این وب سایت مراجعه کنید.

 • آیا حتماً باید از خدمات دفتر شما برای انجام امور مربوط به کارهای شهروندی ام استفاده کنم؟

  با توجه به اینکه درخواست های بسیاری از امور مرتبط با شهروندی ایرانیان به صورت الکترونیک و آن لاین شده است، ممکن است برخی از شهروندان نتوانند اطلاعات را به صورت درست وارد سیستم آن لاین میخک نمایند و نیاز به مشاوره و راهنمایی داشته باشند.

  ما می توانیم به این دسته از هم میهنان کمک کنیم تا درخواست هایشان به صورت صحیح وارد سیستم شده و ثبت شود.

  اگر فکر می کنید که دسترسی به اطلاعات مورد نظر را دارید و از اعتماد به نفس کافی برخوردارید، برای انجام امور شهروندی خود همچون ثبت درخواست تمدید پاسپورت، ثبت درخواست شناسنامه، ثبت درخواست وکالتنامه و غیره می توانید خودتان راساً اقدام کنید و نیازی به استفاده از خدمات ما نیست.

 • خدمات مرکز خدمات شهروندی ایرانیان شامل چه مواردی است؟

  خدمات ما به طور خلاصه شامل موارد زیر است:

  • توصیه بهترین و مناسب ترین مسیر انجام کار به متقاضیان
  • راهنمایی و مشاوره در خصوص مدارک مورد نیاز
  • انجام مشاوره های مفید و کارساز در زمینه نحوه تکمیل پرونده
  • مشاوره و ارائه خدمات ثبت درخواست متقاضی در وب سایت میخک
  • ارسال پستی مدارک  و ارائه کد رهگیری به متقاضی
  • پرداخت های مالی مربوطه از جانب متقاضی 
 • هزینه استفاده از خدمات شما چقدر است ؟

  هزینه ها به دو بخش  تقسیم می شود یکی مربوط به هزینه دولتی است و یکی هزینه استفاده از خدمات ما.

  برای دیدن جدول هزینه های دولتی می توانید به این لینک مراجعه فرمایید. 

  ما بسته های خدماتی مختلفی را با توجه به توانایی های مالی منقاضیان پیش بینی کرده ایم و به طور کلی هزینه های ما بستگی به بسته انتخابی شما دارد و بر مبنای  حجم کار و مدت زمانی که بر روی ثبت درخواست شما صرف می شود محاسبه شده است.

  اگر بخواهید بخشی از کار را مثلاً هزینه های پست و یا پرداخت هزینه های دولتی را خودتان بر عهده بگیرید، هزینه کمتری برای خدمات ما پرداخت خواهید کرد.

  ما به طور معمول، بعد از انجام بررسی های اولیه، میزان هزینه ها را در اختیار متقاضی پیش از انجام کار اعلام می کنیم.

 • آیا شرکت شما قانونی است ؟

  بله شرکت ما قانونی است و در استرالیا به ثبت رسیده است. برای اطلاع از این موضوع می توانید اینجا را کلیک کنید. 

  دفتر خدمات شهروندی ایرانیان زیر مجموعه موسسه خدمات مهاجرت شاداست که به مدت ۱۱ سال به صورت قانونی در زمینه امور  مربوط به ویزا و مهاجرت به استرالیا فعالیت دارد. 

 • آیا شما به طور قانونی وکالت ما را برای انجام کارهای شهروندی بر عهده می گیرید؟

  برخلاف بسیاری از امور در استرالیا که افراد می توانند برای رفع کارهای اداری خود وکیل انتخاب کنند و یا فردی را به عنوان نماینده خود  به سنترلینک، ‌شرکت های مخابراتی،‌ شرکت های آب و برق و غیره معرفی کنند، ‌در حال حاضر ساز و کار قانونی وجود ندارد که ما بتوانیم مسئولیت پرونده های متقاضیان را در اموری که مربوط به آنان در استرالیاست همچون صدور گذرنامه ایرانی،‌ شناسنامه  ایرانی و غیره به صورت مستقیم بر عهده بگیریم. 

   مهمترین کاری که ما انجام می دهیم ارائه مشاوره لازم برای ثبت درخواست های الکترونیکی افراد برای انجام امور شهروندی است.

 • آیا نیاز به گرفتن وقت قبلی برای انجام کارها وجود دارد؟

   بنابر تجربه حداقل یکساعت تا یکساعت و نیم برای انجام هر کار مربوط به شهروندی مورد نیاز است و گرفتن وقت قبلی اکیداً توصیه می شود. 

 • آیا نیاز به حضور فیزیکی در دفتر شما برای انجام کارها وجود دارد ؟

  در اکثر موارد برای انجام کارهای مربوطه نیاز به حضور فیزیکی در دفتر است . چنانچه کار مربوط به شما نیاز به حضور در دفتر نداشته باشد، به اطلاع شما خواهیم رساند.

 • آیا شما حفظ اسرار و حریم خصوصی افراد را رعایت می کنید ؟

  ما در خصوص حفظ اسرار و حریم خصوصی مشتریان خود بسیار جدی و سخت گیر هستیم.

  مطمئن باشید که ما امین و رازدار مسائل شما هستیم و اطلاعات شخصی شما را به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی، مگر در شرایطی که قانون استرالیا الزام کند به شخص سومی منتقل نمی کنیم.

  بنابراین می توانید اطمینان داشته باشید که اسرار و مسائل خصوصی که با ما درمیان می گذارید کاملا محرمانه باقی خواهد ماند و به هیچ وجه بدون رضایت شما به شخص دیگری انتقال نخواهد یافت.

دفتر خدمات امور شهروندی ایرانیان
نوآوری در ارايه خدمات جامع و تک مرحله ای
در خدمت ایرانیان کمال گرای استرالیا

دفتر خدمات امور شهروندی ایرانیان نگاهی جامع و کل نگر به حل مشکلات و مسایل مرتبط به شهروندی ایرانیان ساکن استرالیا دارد. تمامی تلاش ما این است که در طی یک جلسه حضوری ثبت درخواست های امور شهروندی ایرانیان در سامانه میخک صورت پذیرد. مزایای استفاده از خدمات ما عبارت است از:
 • ما بسته های خدماتی مختلفی با توجه به توانایی هایی مالی افراد پیش بینی کرده ایم.
 • اگر مشکلات مربوط به ویزای استرالیا دارید ،‌ وکلای رسمی مهاجرت استرالیا می توانند به شما مشاوره های لازم را ارایه بدهند.
 • دفتر خدمات شهروندی ایرانیان، شرکتی رسمی و ثبت شده در استرالیاست و مفتخریم که در زمینه ارائه خدمات شهروندی به ایرانیان پیشتاز هستیم.
 • ما به شما مشاوره های حرفه ای و راهگشا جهت حل مشکلات حقوقی اتان ارایه می کنیم.
 • اگر با مشکلات حقوقی در ایران یا در استرالیا روبرو هستید ما می توانیم شما را به وکلای رسمی و معتبر معرفی کنیم
 • تمامی تلاش ما این است که درخواست های اداری شما به طرز صحیح و بر اساس  معیارهای مورد قبول تکمیل شود.
مرکز خدمات شهروندی ایرانیان شرکتی مستقل است و هیچگونه ارتباط حقوقی و اداری با هیچ سازمان دولتی ایرانی ندارد. مرجع اصلی تایید و صدور مدارک درخواستی، سفارت ایران در کانبرا است.