مرکز خدمات شهروندی ایرانیان

+61 2 9002 5512

ثبت درخواست وکالت نامه در سامانه میخک

لطفاً مدارک ذیل را به هنگام حضور در دفتر خدمات شهروندی ایرانیان جهت ثبت درخواست وکالت نامه در سامانه میخک به همراه داشته باشند:

 • دریافت کد رهگیری
 • اصل گذرنامه معتبر ایرانی
 • اطلاعات مربوط به وکیل ( شامل آدرس ، تلفن و شماره کارت ملی )

توقف ارائه خدمات ثبت وکالتنامه در سامانه میخک تا اطلاع ثانوی

در حال حاضر فرآیند تنظیم و درخواست تایید وکالت نامه به دو روش حضوری در کانبرا و غیر حضوری از طریق پست قابل انجام است .

در هر دو روش انجام کار،‌ نیاز به ثبت درخواست تنظیم وکالت نامه در سامانه میخک و دریافت کد رهگیری است.

مرکز خدمات شهروندی ایرانیان در حال حاضر خدمات مربوط به ثبت وکالت نامه را در سامانه میخک ارائه نمی دهد و شرح مختصری از چگونگی انجام کار در ذیل می آید:

تایید وکالت نامه به صورت غیر حضوری

روش تایید وکالت نامه ها به صورت غیر حضوری و ارسال مدارک از طریق پست شامل فرآیندی چند مرحله ای از قرار ذیل است:

 • مشاوره با وکیل حقوقی در ایران در خصوص مفاد وکالت نامه و تعیین حدود اختیارات وکیل
 • ایجاد پروفایل کاربری درسامانه میخک
 • تنظیم وکالت نامه
 • دریافت کد رهگیری از سامانه میخک
 • ارسال ای میل به کانبرا و درخواست نسخه وکالت نامه تنظیم شده
 • امضا سند توسط موکل و تایید امضا با حضور در دفترخانه های رسمی استرالیا (نوتاری پابلیک)
 • گرفتن مانی اوردر
 • ارسال پستی مدارک به کانبرا

تایید وکالت نامه به صورت حضوری

روش تایید وکالت نامه ها به صورت حضوری دارای چندین مرحله متفاوت و شامل فرآیند ذیل است:

 • مشاوره با وکیل حقوقی در ایران در خصوص مفاد وکالت نامه و تعیین حدود اختیارات وکیل
 • ایجاد پروفایل کاربری درسامانه میخک
 • تنظیم وکالت نامه
 • دریافت کد رهگیری از سامانه میخک
 • دریافت نوبت برای مراجعه حضوری در کانبرا
 • امضا سند توسط موکل در حضور مامور مربوطه

توقف ارائه خدمات ثبت وکالتنامه

تمامی کارهای مشروحه در چندین نوبت متفاوت و در روزهای مختلف انجام میشود و تجربیات ما نشان می دهد که انجام تمامی این کارها در یک روز امکان پذیر نیست.

تاکنون دفتر خدمات شهروندی ایرانیان با توجه به محدودیت های حقوقی،‌ فقط توانسته بود در ثبت درخواست وکالت نامه در سامانه میخک به هموطنان کمک کند که پس از انجام این مرحله، هموطنان را برای طی مراحل بعدی انجام کار، چه برای حضور در کانبرا از طریق سیستم نوبت گیری، و چه از طریق مکانیزم غیر حضوری با ارائه مشاوره های لازم یاری کند .

با توجه به تجربیات بدست آمده و پیچیدگی فرآیند کار و همچنین محدودیت های حقوقی و اداری که نیازمند تایید امضا موکل با حضور در دفترخانه های رسمی (نوتاری پابلیک) استرالیاست،‌ متاسفانه دفتر خدمات شهروندی ایرانیان قادر به برآورده ساختن انتظارات هموطنان نیست و از ارائه خدمات مربوط به ثبت درخواست وکالت نامه در سامانه میخک تا اطلاع ثانوی معذور است.

اطلاعات مربوط به صفحه وکالت نامه فقط جنبه اطلاع رسانی دارد.

جدول هزینه های دولتی مربوط به وکالت نامه

مبلغشرح خدمات
۲۲۵ دلار
وکالت نامه برای فروش اموال غیرمنقول (مانند وکالتنامه فروش ملک و مانند آن)
۸۵ دلار
وکالت نامه برای خرید اموال غیر منقول ( مانند خرید زمین ، خانه و مانند آن)
۵۱ دلار
وکالت نامه برای فروش اموال منقول (مانند ماشین )
۳۴ دلار
وکالت برای خرید اموال منقول (مانند ماشین و سهام و مانند آن)
۳۴ دلار
سایر وکالت نامه ها (مانند وکالت نامه امور اداری، امور بانکی، امور مربوط به حقوق بازنشستگی و...)

نمونه وکالت نامه ها در سامانه میخک

وکالت نامه کلي و کاري

متن پیشنهادی وکالت نامه کلي و کاري

وکيل در انجام امور ذيل داراي اختيار و صلاحيت تام مي باشد : انجام هر نوع معامله اعم از قطعي، شرطي، رهني، صلح، خريد، فروش، اجاره، اجاره به شرط تمليک و غيره ايجابا و قبولا نسبت به اموال و املاک منقول و غير منقول، حق الاشتراکها و حق الامتيازها از قبيل تلفن ثابت، مشاعات، سهام اعم از موروثي، ملکي و ابتياعي با هر شخص حقيقي يا حقوقي ولو شخص وکيل و اسقاط کافه خيارات وضمانت کشف فساد و تصرف دادن و تصرف نمودن مورد معامله يا تعهد در آنها و صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي تا آخرين مرحله - افتتاح حساب بانکي و برداشت از آن و ساير حسابهاي مفتوحه بانکي موکل اعم از جاري، پس انداز، قرض الحسنه و غيره و امضاء ذيل اوراق و اسناد بانکي و دريافت هر نوع وام و تسهيلات بانکي در قالب عقود از هر يک از بانکها در ايران و به رهن و وثيقه قرار دادن اموال موکل نزد بانک وام دهنده به هر مبلغ و ميزان و با هر گونه قيد و شرط و افتتاح حساب و برداشت از آن در اين مورد و دريافت دسته چک، اوراق، يا هر ابزار مالي مشابه با حق امضاء - دريافت کليه مطالبات موکل از هر شخص حقيقي يا حقوقي و نيز وجوه سپرده شده در صندوقها و نيز تفکيک و تقسيم و افراز اموال منقول و غير منقول موکل يا ساير شرکاء و صلح و تصالح لازمه - خريداري نمودن و يا نام نويسي هر نوع اتومبيل به هر مشخصه از مالک خودرو و يا شرکتهاي ذيربط و نمايندگي هاي آن و تحويل گرفتن خودرو و اقدام به شماره گذاري آن و انجام امور مربوط - انجام امور مورد نياز موکل در تمامي دوائر دولتي و نهادهاي غير دولتي اعم از دارائي، شهرداري، ثبت اسناد، ثبت احوال، اوقاف، گذرنامه، گمرک، صنعت، معدن و تجارت، تامين اجتماعي، کار، مخابرات، بانکها، دفاتر اسناد رسمي و غيره و سپردن تعهدات ضروري و تنظيم و امضاء هر نوع اعتراضيه و يا اصلاحيه و تقاضا و اخذ هر نوع مدرک و مجوز و استعلام اعم از پروانه، عدم خلاف، پايان کار ساختمان، اسناد مالکيت ، المثني سند مالکيت، شناسنامه ، کارت هوشمند ملي، رونوشت و المثني مدارک فوق، دريافت حقوق، بن ، حق بيمه، و ساير مزاياي موکل از هر مرجع ذيصلاح - تقديم هر نوع دادخواست به مراجع قضائي، ديوان عالي کشور، ديوان عدالت اداري و مراجع بدوي و تجديد نظر و پيگيري پرونده ها از ابتدا تا انتها و تقاضاي تجديد نظر، فرجام خواهي تا حصول نتيجه و انتخاب وکيل دادگستري و انعقاد قرارداد با وي و عزل وکلاي انتخابي و ارجاع امر به کارشناسي و ادعاي جعل و انکار و ترديد و مصالحه با طرف دعوي و انجام امور مندرج در مواد 35و36 قانون آئين دادرسي مدني و وکالت در جلب ثالث و دفاع از دعوي ثالث و وکالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن و وکالت در قبول و رد سوگند با حق اعلام رضايت در اين خصوص و انتخاب وکيل دادگستري و انعقاد قرارداد با وي - فک، فسخ ، تفاسخ ، تمديد ، تجديد و ابطال و اقاله قراردادها و دريافت گواهي نامه حصر وراثت و گواهينامه واريز ماليات بر ارث و مداخله تامه مطلقه در امور مالي موکل و انجام تشريفات معمول در هر يک از موارد فوق تا حصول نتيجه و سپس تسويه حساب با موکل - مراجعه به اداره راهنمائي و رانندگي و دوائر و شعب ذيربط و انجام تشريفات مورد نياز و تعويض پلاک خودروهاي متعلق به موکل به نام وکيل يا هر شخص حقيقي و حقوقي و دريافت رسيد فک پلاک و دادن رسيد و سپردن تعهدات ضروري - اقدام به هر نحو راجع به هر عمل و اقدام مورد حاجت ديگر حتي اگر در ارتباط با مواردي که در اين وکالتنامه قيد نشده باشد کلا به نام و جهت موکل و با صلاحديد وکيل برابر مقررات به نحوي که به حضور و اجازه مجدد موکل نيازي نباشد.


وکالت نامه جامع

متن پیشنهادی وکالت نامه جامع
انجام کليه امور اداري هر چه و از هر نوع و تحت هر اسم و عنوان که باشد و مراجعه به کليه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات دولتي و غير دولتي، دارائي، شهرداري، ثبت اسناد و املاك، شرکتهاي آب، برق، گاز و مخابرات و اداره امور ارتباطات سيار و بانکها و دفاتر اسناد رسمي، سازمان ملي زمين و مسکن و سازمان امور اراضي، مجمع امور صنفي و اتحاديه صنوف، سازمان تامين اجتماعي، اداره کل ماليات بر ارث و اراضي باير مجتمع هاي قضائي و انتظامي و شعب بازپرسي و دادسراها ، دادگاههاي عمومي و انقلاب و کلانتريها و اداره راهنمائي و رانندگي و شماره گذاري (کليه مناطق) ، ستاد اجرائي فرمان امام (ره) ،بنياد جانبازان بنياد شهيد و ساير مراجع قانوني از طرف و تنظيم اسناد تعهد و گواهي امضاء با هر الزامي که باشد و رتق و فتق و حل و فصل و اجرا و انجام امور اداري و مالي و تقاضا و دريافت کليه مفاصا حسابها و مجوزها و پاسخ هاي استعلاميه اعم از پايان کار، عدم خلاف، استعلام ثبت اسناد مالکيت اعم ازاصل و المثني و صورت مجالس تفکيکي و اصلاحي انحصار وراثت و گواهي ماليات برارث وغيره و سايرکارهاي حقوقي و صدور اجرائيه نسبت به هر موضوع که بخواهد و تعقيب جريانات اجرا تا حصول نتيجه و پرداخت ديون و وصول مطالبات و طرح و اقامه دعوي حقوقي و کيفري عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و تقديم عرض حال و تعقيب دعاوي و شرکت در دادگاههاي اختصاصي وکمسيونهاي حق اختلاف در شهرداري و يا دارائي ودادگاهها و غيره در جميع مراحل از نخستين تا فرجام وهمچنين دفاع از طرف و احقاق حق و حفظ حقوق و جوابگوئي به دعاوي اشخاص در تمامي مراحل و حضور در کليه جلسات مراجع و محاکم و کميسيونها و اعتراض به احکام و آراء صادره و تقاضاي رسيدگي قانوني و طي کليه مراحل مندرج در مواد 35 و 36 آئين دادرسي مدني و اقدام دررفع هرنوع موانع و مشکلات و ايراداتي که احتمالاَ دراثناء جريان عمليات اجرائي و اداري و محاکمات و ساير امور پيش آيد با حق تعيين داور و حکم و مصدق و کارشناس و تعيين و عزل وکيل و ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعيين جاعل و دعاوي خسارات و استرداد دعوا و تقاضاي جلب شخص ثالث و دفاع از دعاوي و دعوي متقابل و تقاضاي توقيف و تامين و صدور اجرائيه نسبت به احکام و اراصادره و اخذ محکوم به و صلح وسازش و رفع خصومت در هر امري که لازم باشد و پيش آيد و اقدام در خلع يد و تخليه املاك از يد متجاوزين و متصرفين و مستاجرين و انجام ساير تشريفات لازمه عمل وکالت .

وکالت نامه فروش ملک (غيرمنقول)

متن پیشنهادی وکالت نامه فروش ملک (غيرمنقول)
مراجعه به کليه وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات اعم از دارائي، ثبت اسناد، آب، برق، گاز، مخابرات، شهرداري ها، ارگانها، نهادهاي انقلابي و هر مرجع و مقام ديگر که لازم باشد ، به منظور فروش قطعي تمامي شش دانگ يک قطعه ملک / يک باب ..... واقع در ...... داراي پلاک ثبتي شماره ....... با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان با برق و آب و گاز منصوبه در آن و با تلفن شماره به هر شخص حقيقي يا حقوقي حتي به خود و در مقابل هر مبلغ و به هر شرط و کيفيت جزا" يا کلا" ، مشاعا" يا مفروزا" با حق انجام تفکيک و اخذ ثمن و تحويل و تسليم ملک فروخته شده به خريدار و يا با سپردن تعهد تخليه وتحويل و الزام به وجه التزام در صورت عدم تخليه و تحويل به موقع از مال خود و اسقاط نمودن کافه خيارات خصوصا" خيار غبن هر چند فاحش باشد و سلب کردن هر گونه ادعا و اعتراض احتمالي و بعدي ولو به عنوان تضرر و غيره و سپردن ضمان درک و تنظيم و امضاء قولنامه يا مبايعه نامه قطعيه و اجراي آن و نيز تنظيم و امضاء سند رسمي مربوطه حتي اصلاحيه هاي احتمالي آن و اجراي تعهدات ضمن العقد و تاديه هزينه هاي قانوني اعم از ماليات ، عوارض و غيره و اخذ مفاصا حسابها و گواهي ها و مجوزات و پاسخ استعلام ها و اخذ گواهي پايان کار ساختمان و سپردن تعهدات مربوطه و در صورت لزوم مراجعه به بانک جهت فک رهن ملک مذکور و يا توکيل به غير جهت تحقق رهن و دادن اختيار فروش به بانک و اعلام حضور در دفترخانه اسناد رسمي و اخذ يا تقديم گواهي و تسليم يا دريافت اوراق، اسناد، مدارک اعم از اصل يا رونوشت و حتي اسناد مالکيت يا المثناي آن با حق امضاء دفاتر مربوطه بطوري که در هيچ يک از مر احل فوق نيازي به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد.

وکالت نامه فسخ وکالت و عزل وکيل

متن پیشنهادی وکالت نامه فسخ وکالت و عزل وکيل
مراجعه به دواير دولتى و غير دولتي، مراجع قضايي، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمي و دادگاه هاي صالحه داخل کشور و انجام اقدامات قانوني و اداري به منظور فسخ و بي اثر نمودن وکالتنامه شماره مورخ تنظيمي در و همچنين عزل وکيل تعيين شده در وکالتنامه مذکور با حق امضاء اسناد، دفاتر و مدارك مربوطه به گونه اى که هيچگونه نيازى به حضور و يا اجازه مجدد از موکل نباشد.

وکالت نامه ازدواج (موکل زن)

متن پیشنهادی وکالت نامه ازدواج (موکل زن)
انجام کليه مراحل ازدواج دائم موکل با آقاي فرزند دارنده شماره ملي تاريخ تولد ساکن به هر ميزان صداق و مهريه مانند کلام الله مجيد، آينه شمعدان ، وجه نقد ، جواهر و طلا (سکه يا طلاي ساخته شده) و اموال غير منقول اعم از نقد يا برذمه زوج قرار دادن و پذيرش شروط موکل از سوي زوج و توکيل به غير براي اجراي صيغه عقد دائم موکل و همچنين مراجعه به ادارات ثبت احوال ، ثبت اسناد و نيز دفاتر ازدواج به منظور ثبت رسمي ازدواج و امضاي اسناد و دفاتر مربوطه و اخذ سند ازدواج و در صورت نياز رونوشت سند ازدواج و همچنين انتقال اموال غير منقول تعيين شده به عنوان مهريه به نام موکل و انجام ساير امور پيش بيني نشده مربوطه به نحويکه در هيچ يک از مراحل نيازي به حضور و يا اجازه مجدد از موکل نباشد .

وکالت نامه نظام وظيفه

متن پیشنهادی وکالت نامه نظام وظيفه
مراجعه به کليه وزارت خانه ها، سازمان ها، نهادها و ارگان هاى دولتى و غير دولتى بويژه وزارت امورخارجه، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، سازمان نظام وظيفه کشور، دادگاه هاى عمومى و انقلاب، ستاد کل نيروهاي مسلح و ساير دستگاهاي نظامي و انتظامي به منظور تحويل مدارك مورد نياز و پرداخت وجوه قانونى به مراجع ذيربط و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه و حضور در ادارات و موسسات مورد نظر جهت پى گيرى امور نظام وظيفه موکل اعم از دريافت دفترچه آماده به خدمت، خريد خدمت سربازى، درخواست صدور معافيت کفالت، درخواست صدور ساير انواع معافيت از خدمت نظام وظيفه، درخواست صدور کارت پايان خدمت المثني، درخواست صدور کارت معافيت از خدمت المثني و ساير اقدامات لازم و نهايتا دريافت کارت پايان خدمت و يا کارت معافيت موکل با حق امضاء اسناد و دفاتر مربوطه .

وکالت نامه ازدواج (موکل مرد)

متن پیشنهادی وکالت نامه ازدواج (موکل مرد)
انجام کليه مراحل ازدواج دائم موکل با خانم فرزند دارنده شماره ملي تاريخ تولد ساکن شامل خواستگاري ، بله برون، نامزدي، تسليم هدايا و مبادله حلقه يا انگشتر و به هر ميزان صداق و مهريه از جمله کلام الله مجيد، آينه شمعدان ، وجه نقد ، جواهر و طلا ( سکه يا طلاي ساخته شده ) و اموال غير منقول اعم از نقد يا برذمه زوج قرار گرفتن و پذيرش يا رد هر شرطي که زوجه اختيار نمايد و توکيل به غير براي اجراي صيغه عقد دائم موکل و همچنين مراجعه به ادارات ثبت احوال ، ثبت اسناد و نيز دفاتر ازدواج به منظور ثبت رسمي ازدواج و امضاي اسناد و دفاتر مربوطه و تأديه هزينه ها و اخذ سند ازدواج و در صورت نياز رونوشت سند ازدواج و همچنين انتقال اموال غير منقول به نام زوجه و انجام ساير امور پيش بيني نشده مربوطه به نحويکه در هيچ يک از مراحل نيازي به حضور و يا اجازه مجدد از موکل نباشد .

وکالت نامه اقامه دعوي

متن پیشنهادی وکالت نامه اقامه دعوي
مراجعه به کليه مراجع قضائي، اداري، انتظامي، شوراهاي حل اختلاف، دادسراهاي عمومي و انقلاب، دادگاههاي حقوقي، جزائي، عام، خاص ، اجراي احکام حقوقي و جزائي ، دادگاههاي تجديد نظر عمومي و انقلاب، ديوان عالي کشور، ادارات ثبت ، دارائي ، شهرداري ها ، دفاتر اسناد رسمي و ساير دستگاههاي مربوطه به منظور اقامه هر گونه دعوي حقوقي و جزائي اعم از اعلام جرم يا تقديم دادخواست عليه هر شخص حقيقي يا حقوقي و دفاع از آن و ارائه درخواست براي ممنوع الخروج کردن هر شخص حقيقي و دفاع از دعاوي عليه موکل و نسبت به هر خواسته و به هر ميزان با حق واخواهي نمودن ، تجديد نظر خواهي ، فرجام خواهي و اعاده دادرسي ، مصالحه ، ادعاي جعل يا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعيين جاعل ، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور، توکيل به غير ولو کرارا با حق عقد قرارداد با وکلاي دادگستري و فسخ وکالت يا جايگزيني وکيل، تعيين کارشناس، اقرار در ماهيت دعوي يا به امري که کلا قاطع دعوي باشد، دعوي خسارت، استرداد دعوي ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث، دعوي متقابل و دفاع از دعوي نامبرده، درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محکوم به و اعلام رضايت، تقاضاي تحقيق محلي و معاينه ، تامين دليل و خواسته، اجراي قرارها، دريافت يا تسليم اوراق و مدارک اعم از اصل يا رونوشت دعوي، صلح و سازش ، ادعاي جعل، تعيين جاعل، انکار و ترديد، قبول يا رد سوگند، وصول اموال و اسناد موکل، استرداد وجوه، درخواست غرامت، تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محکوم به و وجوه ايداعي و هر گونه اقدام حقوقي و قضائي ديگري که وکيل صلاح بداند به نحويکه در هيچيک از مراحل کار نيازي به حضور و يا اجازه مجدد از موکل نباشد.

وکالت نامه امور اداري

متن پیشنهادی وکالت نامه امور اداري
مراجعه به کليه وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها، شرکتها، نهادها، شوراها اعم از دولتى، وابسته به دولت، غير دولتى، شهرداري ها ، دادگاه هاى عمومى و انقلاب، اجراى احکام و ساير مراجع ذيربط به منظور انجام کليه امور ادارى موکل شامل: تاديه هزينه هاى قانونى، پرداخت ماليات، عوارض، حق بيمه، حقوق ثبتى، بدهى آب، برق ، گاز و تلفن و تسويه حساب با قسمت هاى مربوطه و نيز مراجعه به بانک ها، موسسات مالي و اعتباري مجاز جهت درخواست و اخذ هر نوع وام براى موکل تحت هر عنوان قانونى و در صورت نياز به وثيقه نهادن اموال غيرمنقول موکل در قبال اخذ وام. همچنين تقاضاى صدور اجرائيه عليه کليه بدهکاران اعم از اينکه مربوط به اسناد رسمى باشد يا چکهاى بانکى و نيز اقدام جهت وصول وجوهى که در صندوق دادگسترى و مراجع قضائى يا ادارات ثبت به نام موکل توديع گرديده و همچنين اخذ مفاصا حساب ها و گواهي ها و مجوزها از مراجع ياد شده و درخواست و دريافت اسناد مالکيت به نام موکل و درصورت مفقود شدن يا عدم دسترسى به آن، درخواست و اخذ المثنى سند و انجام کليه مواردى که براى انجام امور مربوط به آن لازم باشد.

وکالت نامه امور بانکي

متن پیشنهادی وکالت نامه امور بانکي

مراجعه به هر يک از بانک هاي جمهوري اسلامي ايران و انجام هر گونه اقدام جهت برداشت از حساب موکل به هر ميزان / به ميزان و يا افتتاح هر نوع حساب بانکي براي موکل اعم از سپرده کوتاه مدت، بلند مدت، پس انداز، قرض الحسنه و غيره و واريز هر مبلغ به حساب هاي مفتوحه و برداشت به هر ميزان از هر يک از حساب ها به صورت مکرر با حق بستن حساب ها و انجام ساير امور لازم و حق هر گونه امضاء و انجام کليه امور مربوط بدون قيد از ابتدا تا انتها . همچنين تقاضاي کارت بانکي و دريافت آن و تقاضاي رمز آن و هر گونه اقدام لازم در اين زمينه.

وکالت نامه تفويض اختيار

متن پیشنهادی وکالت نامه تفويض اختيار
انجام مورد وکالت و واگذاري تام ، کامل و بدون قيد و شرط تمام اختيارات مندرج در وکالتنامه شماره مورخ تنظيمي در با عنايت به حق توکيل غير که داشته و دارم بدون استثناء از ابتدا تا انتها به نحويکه ديگر هيچگونه حق و اختياري نسبت به وکالتنامه مذکور نداشته، وکيل فوق الذکر که وکالتنامه مزبور به وي تفويض گرديده در خصوص انجام مورد وکالت داراي کليه اختيارات مندرج در آن مي باشد . بديهي است اقدام و امضاء وکيل به منزله امضاء موکل معتبر و نافذ مي باشد .

وکالت نامه فروش خودرو

متن پیشنهادی وکالت نامه فروش خودرو
فروش قطعى تمامى شش دانگ يک دستگاه اتومبيل مدل سال داراى شماره شهربانى و شماره شاسى شماره موتور داراى دفترچه مالکيت شماره با متعلقات آن به هر شخص حقيقى يا حقوقى و به هر مبلغ و شرط و کيفيت و اخذ ثمن معامله و مراجعه به مراکز تعويض پلاك جهت انجام تشريفات مربوطه و تحويل دادن بيع به مشترى و تنظيم و امضاء سند رسمى و احتمالا اصلاحيه مربوطه يا اسقاط نمودن کافه خيارات خصوصا خيار غبن هر چند فاحش با سپردن ضمان درك و اخذ گواهى عدم تخلف و انجام کليه شرايط صحت معامله و عقد صلح قطعى درصورت انجام بصورت صلح و تسليم يا اخذ اسناد و مدارك اعم از اصل يا رونوشت و کپى.

وکالت نامه خريد خودرو

متن پیشنهادی وکالت نامه خريد خودرو
مراجعه وکيل به شرکت ها، کارخانجات خودرو سازى و موسسات دولتى و غير دولتى و يا موسسات فروش خودرو و يا اشخاص حقيقي و حقوقي بمنظور خريد خودروى مورد نظر موکل و يا تحويل گرفتن خودرو متعلق به موکل با مشخصات تعيين شده و در صورت لزوم مراجعه به پليس راهور ناجا به منظور انجام امور مربوط به پلاک و تحويل آن و نيز حضور در دفاتر اسناد رسمى جهت امضاء اسناد مالکيت اتومبيل بنام موکل و انجام هر گونه اقدام لازم ديگر در اين خصوص .

وکالت نامه انحصار وراثت بدون داشتن حق فروش سهم الارث

متن پیشنهادی وکالت نامه انحصار وراثت بدون حق فروش سهم الارث
مراجعه به هريک از مراجع قضائي و محاکم عمومي و دادگاه هاي حقوقي وکيفري و دواير تابعه و همچنين شوراهاي حل اختلاف و ادارات دارائي و امور مالياتي وکليه بانکها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و خصوصي در هر نقطه از کشور جمهوري اسلامي ايران و در صورت لزوم مراجعه به نيروهاي انتظامي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکليه ادارات و دوائر ذيربط آن سازمان، شهرداري ها، ادارات آب، برق، مخابرات، دفاتر اسناد رسمي و ديگر مراجع ذيصلاح به منظور انجام اقدامات و تشريفات قانوني جهت دريافت گواهي حصر وراثت مرحوم / مرحومه پدر/ فرزند/ همسر/ موکل و اخذ گواهي انحصار وراثت و همچنين احکام صادره و دريافت سهم الارث موکل از اموال منقول و وجوه موجود در حساب هاي بانکي آن مرحوم و امضاي اسناد و اوراق بانکي و غير بانکي و همچنين درخواست تفکيک و افراز سهم الارث موکل از اموال غيرمنقول و کسب مجوزهاي لازم، و همچنين در صورت لزوم اعتراض به تصميمات شوراي حل اختلاف، انعقاد قرارداد با وکلاي دادگستري جهت اقامه دعوي در مراکز صالحه قضائي پيرامون امور مربوط به اين وکالت با هر شرط يا اختياري که وکيل مذکور تشخيص دهد.

وکالت نامه فروش سهام(خريد)

متن پیشنهادی وکالت نامه فروش سهام(خريد)
مراجعه به شرکت سهامى بورس و کليه بانک هاى جمهورى اسلامى ايران به منظور انجام اقدامات لازم براى فروش قطعى سهام موکل از شرکت به هر شخص حقيقى يا حقوقى و به هر مبلغ و ميزان که وکيل صلاح بداند و امضاء اسناد و مدارك مربوطه به گونه اى که هيچ نيازى به حضور موکل در هيچيک از مراحل کار نباشد. همچنين وکيل ميتواند با مراجعه به کليه ارگانها، سازمانها، موسسات دولتى و غير دولتى، شرکتهاى خصوصى و غيرخصوصى، بنيادها، موسسات مالى اعتبارى، کارخانجات، سازمان بورس و ارواق بهادار و شرکت در جلسات معاملات بورس و غيره با رعايت قوانين مربوطه نسبت به خريد اوراق بهادار و سهام شرکتها بنام موکل اقدام نمايد .

وکالت نامه انحصار وراثت با داشتن حق فروش سهم الارث

متن پیشنهادی وکالت نامه انحصار وراثت با داشتن حق فروش سهم الارث
مراجعه به هريک از مراجع قضائي و محاکم عمومي و دادگاه هاي حقوقي وکيفري و دواير تابعه و همچنين شوراهاي حل اختلاف و ادارات دارائي و امور مالياتي وکليه بانکها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و خصوصي در هر نقطه از کشور جمهوري اسلامي ايران و در صورت لزوم مراجعه به نيروهاي انتظامي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکليه ادارات و دواير ذيربط آن سازمان، شهرداري ها، ادارات آب، برق، مخابرات، دفاتر اسناد رسمي و ديگر مراجع ذيربط به منظور انجام اقدامات و تشريفات قانوني جهت دريافت گواهي حصر وراثت مرحوم / مرحومه پدر/ فرزند/ همسر/ موکل و اخذ گواهي انحصار وراثت و همچنين احکام صادره و دريافت سهم الارث موکل از اموال منقول و وجوه موجود در حساب هاي بانکي آن مرحوم و امضاي اسناد و اوراق بانکي و غير بانکي و همچنين درخواست تفکيک و افراز سهم الارث موکل از اموال غيرمنقول و کسب مجوزهاي لازم، و همچنين انتقال و فروش سهم الارث اموال منقول و غير منقول به هر پلاک ثبتي و مشخصات در هرکجا که باشد با کليه متعلقات و منضمات به شخص وکيل يا به هر شخص ديگر و اخذ ثمن و اسقاط کافه خيارات ولو خيار غبن و تعهد به ضمان کشف فساد و قبول شرايط و تحويل مورد معامله به خريدار و انجام کليه امور اداري و انتقال رسمي آن و همچنين در صورت لزوم اعتراض به تصميمات شوراي حل اختلاف، انعقاد قرارداد با وکلاي دادگستري جهت اقامه دعوي در مراکز صالحه قضائي پيرامون امور مربوط به اين وکالت با هر شرط يا اختياري که وکيل مذکور تشخيص دهد.

وکالت نامه رضايت خروج همسر و فرزندان

متن پیشنهادی وکالت نامه رضايت خروج همسر و فرزندان

اينجانب با مسافرت همسرم به نام : ......... نام خانوادگي: ....... فرزند: ....... دارنده شماره شناسنامه: ...... صادره از: ...... به شماره ملي........ به خارج از کشور براي يکبار / دوبار/ هميشه موافقم. بعلاوه با مسافرت .... نفر (فرزند/فرزندانم) به شرح ذيل : 1-نام :...... نام خانوادگي:...... محل تولد : ....... تاريخ تولد (شمسي ):......... شماره شناسنامه : ......... جنسيت : ........ 2-نام:..... نام خانوادگي:........... محل تولد : .......... تاريخ تولد (شمسي ): .........شماره شناسنامه : ........... جنسيت : ......... به خارج از کشور براي يکبار/ دوبار/هميشه موافقم. ضمنا در صورت نياز افراد فوق الذکر به گذرنامه، مجاز خواهند بودکه به پليس گذرنامه ناجا و ادارات مربوطه مراجعه نموده و گذرنامه جديد دريافت نمايند.


وکالت نامه گواهي در قيد حيات

متن پیشنهادی وکالت نامه گواهي در قيد حيات
اينجانب ......... فرزند........ به شماره شناسنامه ........ صادره ....... شماره ملي ......... متولد ........... که در کشور ............................ به نشاني : شماره تلفن: سکونت دارم . درخواست تصديق امضاي خود که روي اين ورقه انجام گرديده را بمنظور ارائه گواهي در قيد حيات بودن به سازمان .............. دارم.

وکالت نامه افتتاح و برداشت از حساب

متن پیشنهادی وکالت نامه افتتاح و برداشت از حساب
مراجعه وکيل به بانک ....... شعبه .......... بمنظور دريافت و برداشت مکرر به هر مقدار و ميزان وجه از حساب موکل به شماره................و يا واريز وجه به حساب مذکور و نيز افتتاح يا بستن حساب و امضاء فرمها و مدارک مربوطه و ارائه رسيد و بطور کلي انجام هرگونه اقدامي که در جهت اجراي مورد وکالت ضروري مي نمايد بنحويکه هيچگونه نيازي به حضور و امضـاء موکل نباشد.

وکالت نامه خريد ملک

متن پیشنهادی وکالت نامه خريد ملک
خـريداري قطعي هر نوع ملك، مستغلات، زمين، آپارتمان و مغازه تحت هر پلاك ثبتي با كليه متعلقات و ملحقات شرعيه، عرفيه، آب، برق و گاز منصوبه و تلفن تحت هر شماره اي كه باشد از هر شخص ولو خود وكيل و تنظيم بيع نامه به نام و براي موكل و حضور در دفاتـر اسناد رسمي و امضاي سند و ثبت و امضاي اوراق با شرايط بالا و تصرف مورد معامله و يا درخواست صدور اجرائيه جهت تخلـيه ملـك از طـريق دفتـرخانه و يـا دادگـاه صـالحه و اجراي كامل آن و تقاضا و اخذ خسارت و وجه التزام و اخذ سند مالكيت از دفترخانه و يا اداره ثبت اسناد و املاک به نام موکل و دادن رسيد و در صورت لزوم اصلاح سند تنظيمي و تنظيم اقرارنامه اصلاحي، اسقاط كافه خيارات و ضمانت كـشف فـساد و تسليم اسناد و ساير اوراق مالکيت به موکل .

وکالت نامه رهن و اجاره

متن پیشنهادی وکالت نامه رهن و اجاره
اجاره و يا رهن قراردادن تماميت شش دانگ يک واحد ملک موکل به نشاني .............................. به مساحت ........ متر مربع داراي پلاک ثبتي ............... به هركس و هر مبلغ و هر مدت و هر شرط و نحويكه وكيل صلاح بداند و مصلحت موكل باشد و اخذ وديعه و مال الاجاره و اجره المثل و صدور اجرائيه جهت وصول اجاره و اجره المثل براي و به نفع موكل و تخليه عين مستاجره و مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و ثـبت اسـناد و دوائـر اجرا و دادگاهها براي وصول اجاره بها و اجره المثل و اجرائيه و تعقيب آن در امر تخليه در دادگاه و اجرا وفق قوانين جاري و درخواسـت تعـديل اجـاره بهـا و تعقيب پرونده هاي مطروحه از ابتدا تا مرحله نهايي و صدور دادنامه قطعي و اجراي آن و معاينه محل و رجوع به كارشـناس و تقـديم دادخواستهاي لازم و اعتراض به دادنامه ها و قراردادها و جوابگويي به كليه دعاوي مستاجرين و متعهدين و متصرفين در تمام مـراحل دادرسي از ابتدا تا انتها دفاعا و تعرضا و اخذ محكوم به و اخذ وجه قبوض سپرده از دفترخانه و يا صندوق دادگستري و اجرا و وصول آن از بانكهـاي مـربوطه و مطالـبه خـسارات وارده از ناحـيه مستاجر و يا هزينه و خسارات وارده به محل و ارائه مدارك لازمه و تقاضا و اخذ رونوشت و فتوكپـي از دفترخانه و يا ساير مراجع ديگر و تعقيب پرونده و پرداخت حقوق و ديون دولتي و اخذ مفاصا حسابهاي صادره و دادن رسيد و استفاده از قانون روابط مالك و مستاجر و درخواست تخليه مورد اجاره بها به دليل انقضاي مدت فسخ و ابطال اجاره و تجديد اجاره ملك يا هر شرط مذكور در اجاره نامه

وکالت نامه المثني شناسنامه

متن پیشنهادی وکالت نامه المثني شناسنامه
مـراجعه وكيل به سازمان ثبت احوال کشور و حوزه هاي مربوطه و دفاتر پيشخوان دولت و دفاتر اسناد رسمي و ارايه درخواست صدور المثني شناسنامه براي موکل و تهيه استشهاديه لازم داير بر فقدان شناسنامه و ارائـه آن همـراه مدارک ضروري و پرداخت هزينه هاي متعلقه بمنظور صدور شناسنامه المثني براي موکل و دريافت اصل شناسنامه صادره و امضاء اوراق و مدارک و فرمهاي مربوطه و ارائه رسيد و بطور کلي انجام هرگونه اقداميکه در جهت اجراي مورد وکالت ضروري نمايد بنحويکه هيچگونه نيازي به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد.

وکالت نامه برداشت از حساب بانکي

متن پیشنهادی وکالت نامه برداشت از حساب بانکي
مراجعه وکيل به بانک............ شعبه............ بمنظور دريافت و برداشت مکرر از حساب شماره ........... موکل نزد آن شعبه و يا واريز وجه به حساب مذکور و نيز افتتاح يا بستن حساب و امضاء فرمها و مدارک مربوطه و ارائه رسيد و بطور کلي انجام هرگونه اقدامي که در جهت اجراي مورد وکالت ضروري باشد بنحوي که هيچگونه نيازي به حضور و امضـاء موکل نباشد.

وکالت نامه تعويض شناسنامه

متن پیشنهادی وکالت نامه تعويض شناسنامه
مـراجعه وكيل به سازمان ثبت احوال کشور، ادارات تابعه و دفاتر پيشخوان دولت و ارايه درخواست جهت تعويض شناسنامه موکل و دريافت آن و انجام ديگر اقدامات مربوطه از ابتدا تا انتها به طوري که در هيچ يک از مراحل اداري نيازي به حضور موكل نباشد و امضاء وكيل به منزله امضاء موكل نافذ و معتبر مي باشد

وکالت نامه اجازه پدر براي ازدواج دختر

متن پیشنهادی وکالت نامه اجازه پدر براي ازدواج دختر
اينجانب .................. فرزند ...... داراي شناسنامه شماره ........... صادره ........... و شماره ملي ................ متولد / / 13 مقيم .............. بموجب اين سند اجازه خود را به عنوان پدر دوشيزه خانم ..................... داراي شناسنامه شماره ............ صادره از .......... و شماره ملي .............. متولد / / 13 با ازدواج دائم ايشان با آقاي ................ فرزند .............. داراي شناسنامه شماره ............. صادره از ................ متولد ................ به هر ميزان مهريه و صداق با هر شرط ضمن عقد نكاح و يا هر شرط ضمن عقد خارج لازم اعلام مي دارم.

وکالت نامه طلاق (طلاق دهنده : مرد)

متن پیشنهادی وکالت نامه طلاق (طلاق دهنده : مرد)
مراجعه به هريک از مراجع قضائي و محاکم عمومي و دادگاه هاي خانواده و دوائر تابعه در هر نقطه از کشور جمهوري اسلامي ايران و در صورت لزوم مراجعه به نيروي انتطامي ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکليه ادارات و دوائر زير مجموعه آن سازمان، دفاتر رسمي ثبت طلاق، ثبت احوال و ديگر مراجع صالحه به منظور مطلقه نمودن زوجه موکل به نام خانم:...... فرزند:...... دارنده شناسنامه شماره:...... شماره شناسائي ملي:...... تاريخ تولد:...... محل صدور شناسنامه:...... به هر قسم طلاق اعم از رجعي يا بائن از نوع خلع، مبارات با هر شرط و قرار و به هر شکل ممکن اعم از پرداخت مهريه، نفقه، اجرت المثل، نحله يا قبول بذل عين مهريه يا معادل يا کمتر و يا بيشتر از مهريه و همچنين نفقه و ساير حقوق مالي و با هر شرط ضمن العقد و در صورت لزوم تعيين تکليف حضانت فرزند / فرزندان خردسال اعم از قبول يا رد سرپرستي، حق ملاقات و تعيين نفقه فرزند يا فرزندان مشترک و همچنين معرفي و انتخاب داور، مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره. همچنين انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر يک از وکلاي دادگستري با هر شرط و اختياري که وکيل مذکور صلاح بداند در راستاي مطلقه نمودن زوجه موکل و تقديم دادخواست و دفاع و اعتراض به رأي صادره و درخواست تجديد نظر و در صورت لزوم اعتراض به رأي دادگاه تجديد نظر و فرجام خواهي و اعاده دادرسي، استرداد دعوي يا دادخواست و انجام امور وکالت و حضور در هريک از دفاتر رسمي طلاق و اجراي صيغه طلاق شرعي و امضاي کليه اوراق و اسناد و دفاتر مخصوص ثبت طلاق و درج واقعه طلاق در شناسنامه موکل و همچنين انجام ساير تشريفات لازم و قانوني با اختيارات کامل به نحوي که در هيچ يک از مراحل نياز به حضور و امضاي مجدد موکل نباشد.

وکالت نامه به اجرا گذاشتن مهريه

متن پیشنهادی وکالت نامه به اجرا گذاشتن مهريه
مورد وكالت : مراجعه به دفتر رسمي ثبت ازدواج شماره ................................................ يا قائم مقام قانوني آن و ساير ادارات و ارگانهاي ذيربط و اقدام به درخواست صدور اجرائيه مهريه موکل ناشي از سند ازدواج شماره .................... مورخ ...................... تنظيمي دفتر ازدواج فوق و وصول مهريه و درخواست تامين و بازداشت حقوق و مزايا و ساير اموال منقول و غير منقول زوج به هر طريق قانوني حتي نزد اشخاص ثالث و درخواست کليه عمليات اجرائي اعم از مزايده يا حراج اموال مورد بازداشت و شرکت در جلسات مزايده و حراج و قبول اموال مورد مزايده يا حراج و دريافت وجوه سپرده شده ولو بصورت چکهاي صادر شده با حق مراجعه به بانک محال عليه و دريافت وجوه آن از بانک مربوطه و در صورت لزوم صدور سند انتقال اجرائي بنام موکل و امضاء آن سند و دريافت اسناد مالکيت يا المثني آن با حق هر نوع امضاء براي انجام تشريفات مربوطه و تاديه هزينه هاي قانوني و در صورت وصول مهريه اعلام ختم پرونده اجرائي ، با حق مراجعه به کليه ادارات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و امضاء و دريافت اوراق ، اسناد و مدارک مربوطه.

وکالت نامه طلاق (طلاق گيرنده: زن)

متن پیشنهادی وکالت نامه طلاق (طلاق گيرنده : زن)
مراجعه به هريک از مراجع قضائي و محاکم عمومي و دادگاه هاي خانواده و دوائر تابعه در هر نقطه از کشور جمهوري اسلامي ايران و در صورت لزوم مراجعه به نيروي انتطامي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کليه ادارات و دوائر زير مجموعه آن سازمان، دفاتررسمي ثبت ازدواج و طلاق، ثبت احوال و ديگر مراجع صالحه به منظور مطلقه نمودن موکل از قيد زوجيت آقاي:...... فرزند:...... دارنده شناسنامه شماره:...... شماره شناسائي ملي:...... تاريخ تولد: ......محل صدور شناسنامه:...... به هر قسم طلاق اعم از رجعي يا بائن از نوع خلع، مبارات با هر شرط و قرار و به هر طريق اعم از اخذ مهريه، نفقه، اجرت المثل، نحله يا بذل عين مهريه يا معادل يا کمتر و يا بيشتر از مهريه و همچنين بذل نفقه و ساير حقوق مالي با هر شرط اعم از شروط ضمن العقد يا غير آن و در صورت لزوم تعيين تکليف حضانت فرزند / فرزندان خردسال اعم از قبول يا رد سرپرستي، حق ملاقات و تعيين نفقه فرزند يا فرزندان مشترک و همچنين معرفي و انتخاب داور، مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره. همچنين انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر يک از وکلاي دادگستري با هر شرط و اختياري که وکيل مذکور صلاح بداند در راستاي مطلقه نمودن موکل و تقديم دادخواست و دفاع و اعتراض به رأي صادره و درخواست تجديد نظر و درصورت لزوم اعتراض به رأي دادگاه تجديد نظر و فرجام خواهي و اعاده دادرسي، استرداد دعوي يا دادخواست و انجام امور وکالت و حضور در هريک از دفاتر رسمي طلاق و اجراي صيغه طلاق شرعي و امضاي کليه اوراق و اسناد و دفاتر مخصوص ثبت طلاق و درج واقعه طلاق در شناسنامه موکل و همچنين انجام ساير تشريفات لازم و قانوني با اختيارات کامل به نحوي که در هيچ يک از مراحل نياز به حضور و امضاي مجدد موکل نباشد.

وکالت نامه تعويض گواهينامه

متن پیشنهادی وکالت نامه تعويض گواهينامه
مراجعه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا ساير ادارات و سازمانهاي ذيربط و اقدام به درخواست صدور المثني گواهينامه رانندگي موكل و يا تعويض گواهينامه قبلي وي و دريافت گواهينامه رانندگي جديد از طرف وي و انجام ساير امور از ابتداء تا انتها با حق امضاء کليه اوراق و اسناد مربوطه از طرف موکل به نحوي كه در هيچ مورد نياز به حضور وي نباشد.

وکالت نامه دريافت حقوق بازنشستگي از طريق سازمان تامين اجتماعي

متن پیشنهادی وکالت نامه دريافت حقوق بازنشستگي از طريق سازمان تامين اجتماعي
مراجعه وکيل به سازمان تامين اجتماعي ، وزارتخانه ها ، دواير دولتي ، عمومى و غير دولتي و سازمانها و ارگانهاي ذيربط در خصوص به جريان انداختن حقوق بازنشستگي و کليه مزاياي گذشته و حال و آينده . مراجعه به تعاوني هاي مربوطه و تکميل و امضاء پرسشنامه هاي مورد لزوم و افتتاح حساب جاري و يا پس انداز کوتاه مدت و يا بلند مدت در هر يک از شعبات بانکهاي کشور که وکيل صلاح بداند و واريز، برداشت و امضاي اوراق و دفاتر و اسناد مربوطه به نحوي که نياز به حضور موکل در هيچيک از مراحل نباشد ضمناً وکيل حق توکيل غير را نيز دارا مي باشد.

وکالت نامه اخذ مدرک دانشگاهي

متن پیشنهادی وکالت نامه اخذ مدرک دانشگاهي
مراجعه به دانشگاه ..............جهت اخذ مدارک و گواهي هاي تحصيلي و ريز نمرات موکل و همچنين مراجعـه بـه کليه دفاتر تابعه دانشگاه ........ انجام مورد وکالت و ارايه درخواست هاي مربوطه .

وکالت نامه بازنشستگان براي دريافت حقوق

متن پیشنهادی وکالت نامه بازنشستگان براي دريافت حقوق
مراجعه وکيل به سازمان بازنشستگي کشور ، وزارتخانه ها ، دواير دولتي ، عمومى و غير دولتي و سازمانها و ارگانهاي ذيربط در خصوص به جريان انداختن حقوق بازنشستگي و کليه مزاياي گذشته و حال و آينده . مراجعه به تعاوني هاي مربوطه و تکميل و امضاء پرسشنامه هاي مورد لزوم و افتتاح حساب جاري و يا پس انداز کوتاه مدت و يا بلند مدت در هر يک از شعبات بانکهاي کشور که وکيل صلاح بداند و واريز، برداشت و امضاي اوراق و دفاتر و اسناد مربوطه به نحوي که نياز به حضور موکل در هيچيک از مراحل نباشد ضمناً وکيل حق توکيل غير را نيز دارا مي باشد.

برای اشتراک در خبرنامه شهروند فقط دو کلیک فاصله است!

   با اشتراک در خبرنامه الکترونیکی شهروند از آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به خدمات امور شهروندی مطلع شوید

سئوالات متداول درباره ثبت وکالت نامه

مطالب این بخش صرفاً جهت اطلاع رسانی است و اطلاعات ذیل از وب سایت های مرجع در پاسخ به سوالات متداول استخراج شده است. توصیه می شود برای کسب اطلاعات دقیق به طور مستقیم به وب سایت های مرجع مراجعه فرمایید.

 • آیا دفتر شما در خصوص مورد وکالت مشاوره حقوقی می دهد؟

  در سامانه میخک یکسری وکالت نامه های از پیش تعریف شده وجود دارد که قابل اصلاح و  ویرایش است.

  کار ما ثبت وکالت نامه ها در سامانه میخک است و در خصوص محتوای وکالت نامه صلاحیت مشاوره نداریم.

   در خصوص مورد  وکالت خود با یکی از دفاتر اسناد رسمی در ایران و یا وکیل خود در میان بگذارید و نکات موردنظر را در متن وکالت درج نمایید.

 • من می خواهم که فروش منزلم را در ایران به دوستی وکالت بدهم، چه اطلاعاتی را باید به همراه داشته باشم؟

  جهت فروش ملک حتما مشخصات آن از قبیل آدرس ، پلاک ثبتی و غیره مورد نیاز است تا در موضوع وکالت نامه قید شود.

 • من می خواهم که فروش ماشینم را در ایران به دوستی وکالت بدهم، چه اطلاعاتی را باید به همراه داشته باشم؟

  جهت فروش خودرو مشخصات خودرو از قبیل شماره شهربانی، شماره شاسی و غیره مورد نیاز است تا در موضوع وکالت نامه قید شود.

 • من می خواهم که فروش تلفنم را در ایران به دوستی وکالت بدهم، چه اطلاعاتی را باید به همراه داشته باشم؟

  جهت فروش خط تلفن مشخصات آن همچون شماره تلفن مورد نیاز است.

 • من می خواهم که در خصوص کارهای بانکی در ایران به دوستی وکالت بدهم، چه اطلاعاتی را باید به همراه داشته باشم؟

  برای کارهای بانکی و مراجعه به بانک نام شعبه و شماره حساب و غیره را به همراه داشته باشید تا در متن وکالت نامه آورده شود.

 • من می خواهم که در خصوص کارهای انحصار وراثت در ایران به فردی وکالت بدهم، چه اطلاعاتی را باید به همراه داشته باشم؟

  در وکالت انحصار وراثت نام متوفی و نسبت آن با موکل باید آورده شود.

 • پدر من حال مساعدی ندارد و بسیار بیمار است ، برای تنظیم وکالت نامه چه کاری باید انجام دهم؟

  بنا بر ماده ۲۱۰ قانون مدنی طرفین وکالت بایستی اهلیت داشته باشند. لذا افرادی که در حال بیهوشی میباشند، دچار فراموشی شده اند، اختلال هواس دارند و یا بهر دلیلی از هوشیاری لازم برای تشخیص منافع خود برخوردار نیستند صلاحیت عقد وکالت را ندارند.

 • آیا کار نهایی مربوط به وکالت نامه ها می تواند به صورت غیر حضوری باشد ؟

  بر اساس اطلاعاتی که در وب سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران آمده است ، برخی وکالت نامه ها می تواند به صورت غیر حضوری هم صورت بگیرد اما مصرحاً قید شده است بر اساس تشخیص متقاضی ممکن است  مراجعه حضوری هم نیاز باشد.

 • منظورتان از ارائه مدرک اقامتی معتبر استرالیا چیست؟

  ارائه هر گونه مدرکی که دال بر اقامت شما دراسترالیا باشد، این مدارک شامل پاسپورت استرالیایی یا گواهی شهروندی استرالیا یا نامه ویزای دائم یا موقت شما یا تراول داکیومنت در استرالیاست.

  در صورتی که دارای یکی از این مدارک نیستید و یا مدرک دیگری دارید با ما تماس بگیرید.

شماره تلفن جهت تعیین وقت مراجعه حضوری

ما به اندازه یک تماس تلفنی در سیدنی فاصله داریم،
وه چه نزدیک! وه چه دور!

سئوالات متداول درباره دفتر خدمات شهروندی

 • سامانه میخک چیست؟

  کلمه میخک برگرفته از حروف اول عبارت " مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی" است.

  سامانه میخک بستری برای ارائه کلیه خدمات کنسولی به ایرانیان در حوزه های گوناگون شامل امور گذرنامه، امور سجلی، امور اجتماعی، تنظیم وکالتنامه، تایید اسناد و غیره فراهم می آورد که مراحل آن با تشکیل پرونده الکترونیک آغاز و با تکمیل فرمهای خدمات مورد نیاز و بارگذاری تصویر اسناد مربوطه و ارسال آن برای نمایندگی مورد نظر انجام می گردد.

  در نهایت نمایندگی مربوطه پرونده ارسالی فرد را بررسی می کند و در خصوص پذیرش و یا رد ابتدائی درخواست، تصمیم گیری نهایی را به اجرا می گذارد.

  برای ورود به سامانه میخک می توانید به این وب سایت مراجعه کنید.

 • آیا حتماً باید از خدمات دفتر شما برای انجام امور مربوط به کارهای شهروندی ام استفاده کنم؟

  با توجه به اینکه درخواست های بسیاری از امور مرتبط با شهروندی ایرانیان به صورت الکترونیک و آن لاین شده است، ممکن است برخی از شهروندان نتوانند اطلاعات را به صورت درست وارد سیستم آن لاین میخک نمایند و نیاز به مشاوره و راهنمایی داشته باشند.

  ما می توانیم به این دسته از هم میهنان کمک کنیم تا درخواست هایشان به صورت صحیح وارد سیستم شده و ثبت شود.

  اگر فکر می کنید که دسترسی به اطلاعات مورد نظر را دارید و از اعتماد به نفس کافی برخوردارید، برای انجام امور شهروندی خود همچون ثبت درخواست تمدید پاسپورت، ثبت درخواست شناسنامه، ثبت درخواست وکالتنامه و غیره می توانید خودتان راساً اقدام کنید و نیازی به استفاده از خدمات ما نیست.

 • خدمات مرکز خدمات شهروندی ایرانیان شامل چه مواردی است؟

  خدمات ما به طور خلاصه شامل موارد زیر است:

  • توصیه بهترین و مناسب ترین مسیر انجام کار به متقاضیان
  • راهنمایی و مشاوره در خصوص مدارک مورد نیاز
  • انجام مشاوره های مفید و کارساز در زمینه نحوه تکمیل پرونده
  • مشاوره و ارائه خدمات ثبت درخواست متقاضی در وب سایت میخک
  • ارسال پستی مدارک  و ارائه کد رهگیری به متقاضی
  • پرداخت های مالی مربوطه از جانب متقاضی 
 • هزینه استفاده از خدمات شما چقدر است ؟

  هزینه ها به دو بخش  تقسیم می شود یکی مربوط به هزینه دولتی است و یکی هزینه استفاده از خدمات ما.

  برای دیدن جدول هزینه های دولتی می توانید به این لینک مراجعه فرمایید. 

  ما بسته های خدماتی مختلفی را با توجه به توانایی های مالی منقاضیان پیش بینی کرده ایم و به طور کلی هزینه های ما بستگی به بسته انتخابی شما دارد و بر مبنای  حجم کار و مدت زمانی که بر روی ثبت درخواست شما صرف می شود محاسبه شده است.

  اگر بخواهید بخشی از کار را مثلاً هزینه های پست و یا پرداخت هزینه های دولتی را خودتان بر عهده بگیرید، هزینه کمتری برای خدمات ما پرداخت خواهید کرد.

  ما به طور معمول، بعد از انجام بررسی های اولیه، میزان هزینه ها را در اختیار متقاضی پیش از انجام کار اعلام می کنیم.

 • آیا شرکت شما قانونی است ؟

  بله شرکت ما قانونی است و در استرالیا به ثبت رسیده است. برای اطلاع از این موضوع می توانید اینجا را کلیک کنید. 

  دفتر خدمات شهروندی ایرانیان زیر مجموعه موسسه خدمات مهاجرت شاداست که به مدت ۱۱ سال به صورت قانونی در زمینه امور  مربوط به ویزا و مهاجرت به استرالیا فعالیت دارد. 

 • آیا شما به طور قانونی وکالت ما را برای انجام کارهای شهروندی بر عهده می گیرید؟

  برخلاف بسیاری از امور در استرالیا که افراد می توانند برای رفع کارهای اداری خود وکیل انتخاب کنند و یا فردی را به عنوان نماینده خود  به سنترلینک، ‌شرکت های مخابراتی،‌ شرکت های آب و برق و غیره معرفی کنند، ‌در حال حاضر ساز و کار قانونی وجود ندارد که ما بتوانیم مسئولیت پرونده های متقاضیان را در اموری که مربوط به آنان در استرالیاست همچون صدور گذرنامه ایرانی،‌ شناسنامه  ایرانی و غیره به صورت مستقیم بر عهده بگیریم. 

   مهمترین کاری که ما انجام می دهیم ارائه مشاوره لازم برای ثبت درخواست های الکترونیکی افراد برای انجام امور شهروندی است.

 • آیا نیاز به گرفتن وقت قبلی برای انجام کارها وجود دارد؟

   بنابر تجربه حداقل یکساعت تا یکساعت و نیم برای انجام هر کار مربوط به شهروندی مورد نیاز است و گرفتن وقت قبلی اکیداً توصیه می شود. 

 • آیا نیاز به حضور فیزیکی در دفتر شما برای انجام کارها وجود دارد ؟

  در اکثر موارد برای انجام کارهای مربوطه نیاز به حضور فیزیکی در دفتر است . چنانچه کار مربوط به شما نیاز به حضور در دفتر نداشته باشد، به اطلاع شما خواهیم رساند.

 • آیا شما حفظ اسرار و حریم خصوصی افراد را رعایت می کنید ؟

  ما در خصوص حفظ اسرار و حریم خصوصی مشتریان خود بسیار جدی و سخت گیر هستیم.

  مطمئن باشید که ما امین و رازدار مسائل شما هستیم و اطلاعات شخصی شما را به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی، مگر در شرایطی که قانون استرالیا الزام کند به شخص سومی منتقل نمی کنیم.

  بنابراین می توانید اطمینان داشته باشید که اسرار و مسائل خصوصی که با ما درمیان می گذارید کاملا محرمانه باقی خواهد ماند و به هیچ وجه بدون رضایت شما به شخص دیگری انتقال نخواهد یافت.

دفتر خدمات امور شهروندی ایرانیان
نوآوری در ارايه خدمات جامع و تک مرحله ای
در خدمت ایرانیان کمال گرای استرالیا

دفتر خدمات امور شهروندی ایرانیان نگاهی جامع و کل نگر به حل مشکلات و مسایل مرتبط به شهروندی ایرانیان ساکن استرالیا دارد. تمامی تلاش ما این است که در طی یک جلسه حضوری ثبت درخواست های امور شهروندی ایرانیان در سامانه میخک صورت پذیرد. مزایای استفاده از خدمات ما عبارت است از:
 • ما بسته های خدماتی مختلفی با توجه به توانایی هایی مالی افراد پیش بینی کرده ایم.
 • اگر مشکلات مربوط به ویزای استرالیا دارید ،‌ وکلای رسمی مهاجرت استرالیا می توانند به شما مشاوره های لازم را ارایه بدهند.
 • دفتر خدمات شهروندی ایرانیان، شرکتی رسمی و ثبت شده در استرالیاست و مفتخریم که در زمینه ارائه خدمات شهروندی به ایرانیان پیشتاز هستیم.
 • ما به شما مشاوره های حرفه ای و راهگشا جهت حل مشکلات حقوقی اتان ارایه می کنیم.
 • اگر با مشکلات حقوقی در ایران یا در استرالیا روبرو هستید ما می توانیم شما را به وکلای رسمی و معتبر معرفی کنیم
 • تمامی تلاش ما این است که درخواست های اداری شما به طرز صحیح و بر اساس  معیارهای مورد قبول تکمیل شود.

مرکز خدمات شهروندی ایرانیان شرکتی مستقل است و هیچگونه ارتباط حقوقی و اداری با هیچ سازمان دولتی ایرانی ندارد. مرجع اصلی تایید و صدور مدارک درخواستی، سفارت ایران در کانبرا است.